Sterowanie pompy wtryskowej OSCH.

Tags: , ,

Działanie mechanizmu sterowania dawkowaniem pompy wtryskowej BOSCH (i pochodnych) polega na jednociesnym przekręcanłu o takie same katy tłoczków w cylinderkach wszystkich sekcji tłoczących oraz na utrzymywaniu tłoczków w określonych połoženiach, aż do kolejnej zmiany dawkowania. Mechanizm sterowania jest sprzężony popreez odpowiedni układ przeniesienia z regulatorem obrotó i z pedałem przyspieszenia lub dźwignia sterującą.  Każdy tłoczek sekcji tłoczącej OSCH ma u dołu dwa wystepy, tzw. zabieraki, które u talaja ściśle jego położenie względem tulei pokrętnej (rys. 45-16). Podczas obracania sig wałka kułaczkowego tłocze swobodnie porusza się posuwisto-zwrotnie, a jego zabieraki ślizgają sie w wycięciach tulei pokrętnej. Dzięki zabiera om dawkowanie sekcji tłoczącej zmienia się dopiero wskutek przekręcenia tłoczka wraz z tuleją pokrętną.

Zębatka sterująca jest zazębiona z pierścieniami zębatymi poszczególnych sekcji tloczących, zaciśniętymi na ich tulejach pokrętnych za pomocą śrub Sciągających. Podczas poosiowego przesuwania zębatka sterująca zmusza wszystkie tuleje pokrętne do jednoczesnego przekręcania się o takie same proporcjonalne do przemieszczenia zębatki. [więcej w: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

Zębatkę sterująca można ustawiać w każdej dowolnej pozycji pomiędzy dwoma położeniami skrajnymi, które wynikają z regulacji zderzaków ograniczających. Całkowity skok zębatki *terującej jest znormalizowany i odpowiednio do wielkości pompy wtryskowej ynosi 12, 18 lub 24 mm.

Regulacja dawkowania poszczególnych sekcji tłoczących polega na zluzowaniu śrub ściągających i odpowiednim przekręcaniu pierścieni zębatych względem tulei pokrętnych. Po ustawieniu wymaganego dawkowania każdej sekcji tloczacej trzeba ponownie zacisnąć pierścień zębaty na jej tulei pokrętnej przez dociągniecie śruby ściągającej. Zaworek odcinający sekcji tłoczącej. Każdy układ wtryskowy bezpośredniego działania jest wyposażony w odpowiednio dobrany zaworek odcinający, który decyduje o prawidłowości otwierania sie i zamykania rozpylacza we wtryskiwaczu. Zaworek odcinający, spełniający podobne zadania jak zawór tłoczący w zwyklej pompie, służy do szczelnego odcinania połączenia pomiędzy wnętrzem cylinderka i przewodem wysokiego ciśnienia na okresy czasu dzielące kolejne procesy wtrySkiw ania.

Obecnie najszerzej stosowane są zaworki, odcinające systemu BOSCH (rys. 45-17) i ich różne wersje. Dość często spotyka się również najrozmaitsze specjalne zaworki odcinające, opracowane z uwzględnieniem szczególnych właściwošci określonych urządzeń wtryskowych. Ze względu  na sposób działania, wśród zaworków odci nających ogólnie rozrożnia sie nastę- 45-17.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski otomoto mazdaspeed www olx motoryzacja