Odcinające (BOSCH)

Odcinające (BOSCH) i występujące ich odmiany :

— nieodciążony zaworek odcinający przerywa wypływanie Oleju napędowego z cylinderka dość późno, dopiero kiedy stożkowa przylgnia grzybka zaworka zetknie się juž z przylgnią jego gniazda; wskutek tego podczas obniżania się ciśnienia w Cylinderku do przewodu wysokiego ciśnienia wytło czona zostaje jeszcze pewna ilość paliwa, co opóźnia zamknięcie się rozpylacza i sprzyja utrzymywaniu się w przewodzie dość wysokiego nadciśnienia szczątkowego, aż do następnego procesu tłoczenia; tego rodzaju niekontrolowane nadciśnienie szczątkowe powoduje duży rozrzut wyprzedzenia wtryskiwania, co pogarsza przebieg spalania, w związku z czym nieodciążone zaworki odcinające wyszły już prawie z użycia i spotyka się je jeszcze tylko w najprostszych urządzenłach Wtryskowych, z reguły przestarzałych, [patrz też: mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz, vb leasing samochody poleasingowe ]

— odciążony zaworek odcinający ma pierścieniowe odsadzenie, tzw. nurnik, dopasowany do cylindrycznego kanalika w gnieździe zaworka z bardzo małym luzem (około 0,0015 mm); wypływ paliwa z cylinderka do przewodu wysokiego ciśnienia jest przerywany stosunkowo wcześnie, kiedy tylko obrzeże nurnika wsunie się już w kanalik gniazda; podczas opadania zaworka zwiększa się nieco pojemność wypełnionej paliwem przestrzeni pomiędzy zaworkiem i rozpylaczem (o tzw. pojemność skokową nurnika, wynoszącą przeważnie 35 . . .55 mm%); powoduje to zupełny, bardzo gwałtowny zanik nadciśnienia w przewodzie wysokiego ciśnienia ; wobec braku szczątkowego nadciśnienia w przewodzie, nawet przy dużej częstotliwości wtryskiwania nie występują niepożądane rozrzuty wyprzedzenia wtryskiwania,

— specjalny zaworek odcinający wyróżnia się szczegółami wykonania, które zapewniają nietypowy charakter zmian ciśnienia w układzie wtryskowym; przeważnie specjalny zaworek odcinający spełnia jednocześnie w pewnym stopniu Zadania wyrównywacza (patrz str. Read more… »

System PAL (Motorpal, CSRS)

Sterowanie dawkowaniem sekcji tłoczącej ĽORANGE, bez względu na wersję, polega na przekręcaniu tłoczka w cylinderku, wskutek czego wcześniej lub później kończy się tłoczenie paliwa do wtryskiwacza. Początek tłoczenia jest stały i nie zależy od ustawienia tłoczka w cylinderku.

System PAL (Motorpal, CSRS). Sposób działania i sterowania dawkowaniem sekcji tłoczących — jak system BOSCH. Jedyną charakterystyczną odrębnością konstrukcyjna sekcji tłoczących PAL jest oryginalne wykonanie tłoczków, zaopatrzonych w nasadzane i zawalcowane zabieraki o pojedynczych lub podwójnych ślizgaczach. Natomiast rodzaje i kształty geometryczne główek tłoczków i cylinderków sekcji tłoczących PAL oraz BOSCH, podobnie jak i szczegóły znacznej większości części urządzeń wtryskowych, są dokładnie jednakowe. Read more… »

System LAVALETTE

Olej napędowy, tłoczony przez pompę zasilającą systemu PALLAS, dopływa poprzez filtr dokładnego oczyszczania do urządzenia pływakowego, które utrzymuje stałe niewielkie nadciśnienie w komorze wyrównawczej pompy wtryskowej. Tłoczenie paliwa do wtryskiwacza rozpoczyna się w chwili, w której unoszący się w górę tłoczek swą dzielną krawędzią sterującą przesłania wyloty dolnych kanalików w ściance cylinderka. Tłoczenie oleju napędowego kończy się, kiedy dolna krawędź główki tłoczka odsłania wloty do górnych kanalików w ściance cylinderka, umożliwiając odpływanie paliwa z powrotem do komory wyrównawczej. Sterowanie dawkowaniem polega na przekręcaniu tłoczka w cylinderku, co przyspiesza lub opóźnia początek tłoczenia (a wiec i zwiększa lub zmniejsza wyprzedzenie wtryskiwania), podczas gdy koniec tłoczenia jest stały.

System LAVALETTE (S. A. Read more… »

System DEUTZ (K. H. D. AG, NRF)

Dość rozpowszechnione swego czasu urządzenia wtryskowe DECKEL traktować można jako odmiane systemu BOSCH. Pompa wtryskowa DECKEL wyróżnia sie jednak brakiem komory wyrównawczej, dzieloną obudową, wyposażeniem sekcji tłoczących w zaworki ssące oraz nieco zmienioną konstrukcją mechanizmu sterowania dawkowaniem sekcji tłoczących.

Podczas wykonywania przez tłoczek suwu napełniania, wskutek oddziaływania rożnicy ciśnień zaworek ssący jest utrzymywany w pewnej odległości od swego gniazda i przez kanaliki w gnieździe zaworka ssącego paliwo napływa do wnętrza cylinderka. Po zaniknięciu podciśnienia w cylinderku zaworek ssący zamyka się pod naciskiem osadzonej w nim sprężyny.

Wytłaczany z cylinderka olej napędowy poprzez kanalik w gnieździe zaworka ssącego i zaworek odcinający odpływa do wtryskiwacza. Tłoczenie paliwa kończy się wskutek odsłaniania przez krawedź sterującą na główce tłoczka wlotu do kanalika nadmiarowego w ściance cylinderka.  System DEUTZ (K. H. Read more… »

System AMERICAN BOSCH

System AMERICAN BOSCH (American Bosch Corp. USA). Początkowo produkowano identyczne urządzenia wtryskowe, jak pochodzące z wytwórni macierzystej. Z biegiem lat zmodyfikowano wiele drugorzędnych szczegółów konstrukcyjnych, nie zmieniając jednak sposobu pracy sekcji tloczących i zasady sterowania ich dawkowaniem. Oryginalne opracowanie własne stanowią natomiast pompy wtryskowe z rozdzielaczami.

System BRYCE (Bryce-Berger Ltd., Staines). Read more… »

Zabudowa wtryskiwacza

Read more… »

Wtryskiwacze i rozpylacze

Wtryskiwacz jest to wymienny podzespół rozpylający odmierzone już dawki oleju napędowego w komorze spalania. Obecnie w prawie wszystkich urządzeniach wtryskowych — pomijając układy pompo-wtryskiwaczy — stosuje sie samoczynne wtryskiwacze o sterowaniu hydraulicznym. Wtryskiwacz taki pracuje podobnie jak zwykły zawór przelewowy, otwierając się wyłącznie wskutek wzrostu ciśnienia w doprowadzanym paliwie powyżej określonej wysokości i zamykając się tylko wskutek odpowiedniego spadku ciśnienia tłoczenia. W odróżnieniu od benzynowych urzadzeń wtryskowych, w urządzeniach wtryskowych silników wysokopreżnych praktycznie nie spotyka się już wtryskiwaczy sterowanych.

Budowa wtryskiwacza. Typowy wtryskiwacz samochodowego silnika wysokoprężnego składa się z elementów, które podzielić można na trzy grupy funkcjonalne :

— rozpylacz, czyli wymienny zespól w postaci iglicy i jej gniazda, którego właściwości decyduja o przeznaczeniu i zakresie zastosowania wtryskiwacza, — mechanizm powrotny iglicy; do swego gniazda iglica jest dociskana przez sprężynę powrotną, której napięcie Wstępne decyduje o wysokości ciśnienia wtryskiwania, czyli ciśnienia tłoczenia, które powoduje otwarcie się rozpylacza; Ciśnienie wtryskiwania ustawia się przez wyregulowanie wstepnego napięcia sprężyny powrotnej, czyli albo prze przekręcanie nakrętki lub wkrętu regulacyjnego, albo przez zmianę grubości wymiennych podkładek regulacyjnych, — obudowa, zwykle w postaci rozbieralnego kilkuczłonowego korpusu z osprzętem pomocniczym; obudowa utrzymuje rozpylacz we właściwym położeniu i osłania mechanizm powrotny iglicy ; w członach obudowy wywiercone są kanaliki doprowadzające Olej napędowy do rozpylacza oraz kanaliki nadmiarowe; obudowa wtryskiwacza jest zaopatrzona w gwintowane czopy lub gniazda na króćce do przyłączania przewodu wysokiego ciśnienia i przewodu nadmiarowego,

Osprzęt Wtryskiwacza. Read more… »

Tłoczenie paliwa

Tłoczenie paliwa kończy się, kiedy tylko przesuwający sie poziomo wodzik sterujący za pośrednictwem kulki i iglicy sterującej zmusi tłoczek sterujący do oderwania się od suwaka tłoczącego (unoszącego się nadal w górę). W tej chwili bowiem otwiera się połączenie pomiędzy komora pompowania i kanalikiem poosiowym w suwaku tłoczącym, dzięki czemu w komorze pompowania zanika nadciśnienie i nadmiar paliwa odpływa poprzez zaworek przelewowy do kanału nadmiarowego w obudowie pompy wtryskowej. [podobne: mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz, vb leasing samochody poleasingowe ]

Sterowanie dawkowaniem sekcji tłoczących polega na poosiowym przesuwaniu drążka sterującego, w wyniku czego wodziki sterujące wcześniej lub później zaczynają przesuwać się w bok, powodując przerywanie doprowadzania paliwa do wtryskiwaczy. Początek tłoczenia jest stały i nie zależy od ustawienia drążka sterującego, przesuwanego przez regulator hydrauliczny.

Systemy sterowania dawkowaniem przez zmienianie skoków tłoczków, dość rozpowszechnione w okresie międzywojennym, obecnie już prawie zupełnie zarzucono — gdy chodzi o pompy wtryskowe do samochodowych silników wysokoprężnych. Dokładna regulacja długości skoków tłoczków w pompie wtryskowej pracującej z dużą częstotliwością wtryski wania nastręcza szczególne trudności, przy czym dodatkowe komplikacje wynikają z konieczności wyposażania sekcji tłoczących w zaworki ssące. W rezultacłe pompy wtryskowe z sekcjami tłoczącymi o regulowanych skokach tłoczków są złożone konstrukcyjnie, a stopień zużycia części wywiera wysoce niepożądany wpływ na dokładność odmierzania dawek paliwa.

System HANOMAG. Read more… »

System TIMKEN (Timken Roier Pearing Corp., USA)

Urządzenia wtryskowe TIMKEN są bazowane na systemie BOSCH, przy czym z biegiem lat wprowadzono niezbyt liczne modyfikacje. Pompy wtryskowe TIMKEN wyróżniają sie zastosowaniem sekcji tłoczących w postaci wymiennych podzespołów, które mogą być wyjmowane w złożeniu z obudowy, bez częściowej choćby rozbiórki pompy wtryskowej. Produkowane początkowo pompy wtryskowe TIMKEN są niemal identyczne z pompami wtryskowymi BOSCH, pomijając zmodyfikowane wykonania popychaczy i nieistotne szczegóły konstrukcji części. [więcej w: mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz, vb leasing samochody poleasingowe ]

Systemy sterowania dawkowaniem za pomocą zaworków. Sterowanie dawkowaniem sekcji tłoczącej pompy wtryskowej przez wcześniejsze lub późniejsze otwieranie zaworka upustowego upraszcza wprawdzie wykonanie i napęd tłoczków sekcji tłoczących, lecz jednocześnie komplikuje poważnie konstrukcję pompy wtryskowej, ponieważ trzeba wyposażyć ja w mechanizm rozrządu, który otwiera na odpowiednie okresy czasu zaworki upustowe poszczególnych sekcji tłoczących. Istotne trudności nastręcza ponadto konieczność dostatecznego zmniejszania pojemności komór pompowania sekcji tłoczących, co stanowi zasadniczy warunek uzyskiwania zadowalającej dokładności dawkowania. Read more… »

System SIM MS (Simms Motor Units Ltd., London)

Urządzenia wtryskowe SIMMS z biegiem lat poważnie modyfikowano, w związku z czym trzeba rozróżniać ich cztery podstawowe odmiany, stanowiące właściwie odrębne systemy. Dotyczy to zwłaszcza konstrukcji wewnątrz pomp wtryskowych, oznaczanych przez wytwórnie jako model zasilający. Ujmując ogólnie, urządzenia wtryskowe SIMM S cechuje duże podobieństwo do urządzeń BOSCH.  Pompy wtryskowe SIMMS UNIFLOW produkowano w oparciu o licencje LORANGE (stąd często stosowana również nazwa ĽORANGE-SIMMS), wyposażając je w sekcje tłoczące ĽORANGE wersji V. Natomiast pompy wtryskowe SIMMS PA uważać można już za opracowanie oryginalne, z uwagi na zmodyfikowanie większości części składowych i zastosowanie sekcji tłoczących SIMMS o swoistym uksztaltowaniu główek tłoczków. Tłoczenie Oleju napędowego do wtryskiwacza zaczyna się w chwili, w której obrzeże czoła unoszącego się w góre tłoczka przesłania wyloty kanalików zasilajaeych. Read more… »