System BOSCH – c.d.

— początek i koniec tłoczenia; główka tłoczka ma dwie krawędzie sterujące, stanowiące odcinki linii śrubowych, z których jedna steruje początek, a druga koniec tłoczenia (patrz rys. 45-14a oraz b); ze zwiększaniem dawkowania jednocześnie wzrasta wyprzedzenie, tłoczenia (i wtryskiwania) oraz opóźnia sie koniec tłoczenia.

Ze względu na kierunek, w którym trzeba przekręcić tłoczek aby zwiększyć dawkowanie sekcji tłoczącej, rozróżnia się następujące odmiany tłoczków:

— prawoskrętny; dawkowanie wzrasta wsku tek przekręcania tłoczka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc na tłoczek od strony jego czoła — np. rys. 45-12b oraz d), [więcej w: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

— lewoskrętny; dawkowanie wzrasta wskutek przekręcania tłoczka zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrząc na czoło tłoczka),  prawozwoiowy; krawędź sterująca biegnie identycznie jak gwint zwyklej śruby prawozwojowej (np. rys. Read more… »

System BOSCH

Jako osprzęt współczesnych samochodowych silników wysokoprężnych, zwłaszcza w Polsce, stosuje się najczęściej urządzenia wtryskowe bezpośredniego dzialania systemu BOSCH lub pochodne. Bez względu na drobne różnice konstrukcyjne i pochodzenie, a nawet oznaczenia, wszystkie urządzenia wtrySkowe bazowane na syste mie BOSCH mają pompy wtryskowe o charakterystycznych cechach wspólnych, omówionych poniżej. Wykonanie tłoczka sekcji systemu BOSCH. Ilość Oleju napędowego, wytłaczanego jednorazowo do wtryskiwacza, jest odmierzana przez odpowiednio uksztaltowaną główkę tłoczka (rys, 45-10. Wykonanie 45-10), zaopatrzoną w kra- główki tłoczka systemu BOSCH Wędź tłoczącą i krawędź sterującą. Czynna długość roboczego suwu tłoczka odpowiada zawsze odległości pomiędzy odcinkami krawędzi czołowej oraz śrubowej krawędzi sterującej, leżącymi przy danym ustawieniu tłoczka w cylinderku naprzeciw wlotu do kanalika zasilającego. Jeżeli wskutek przekręcenia tłoczka w cylinderku odległość ta zwiększy się, jednocześnie proporcjonalnie wzrosną ilości oleju napędowego tłoczone jednorazowo do wtryskiwacza (i odwrotnie — patrz rys. 45-9). [więcej w: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

Położenie STOP tłoczka systemu BOSCH. Przekręcając tłoczek w kierunku zmniejszania dawkowania można ustawić go w takim polożeniu, że podłużny rowek na główce tłoczka znajduje sie dokładnie naprzeciw wlotu do kanalika zasilającego. W takim przypadku (rys. 45-11) podczas całego cyklu pracy sekcji tłoczącej istnieje połączenie pomiędzy cylinderkiem i komorą wyrównawczą w obudowie pompy wtryskowej. Sekcja tłocząca wówczas nie doprowadza w ogóle oleju napędowego do wtryskiwacza, ponieważ tłoczek poruszając sie posuwisto-zwrotnie nie wywołuje wcale powstawania nadciśnienia we wnętrzu cylinderka.

Charakterystyczne cechy tłoczków BOSCH i pochodnych. Zależnie od geometrycznego kształtu główki tłoczka, podczas przekręcania go w cylinderku w celu zwiększenia lub zmniejszenia dawkowania sekcji tłoczącej (rys. 45-12) zmienia się:

— koniec tłoczenia, a początek tłoczenia jest stały (wykonanie zwykle — patrz rys. 45-10); tłoczek ma pojedynczą krawędź sterującą pomiędzy pierścieniowym podtoczeniem i podłużnym rowkiem ; wskutek przekręcenia tłoczka krawędź sterująca wcześniej lub później odsłania wlot kanalika zasilającego w ściance cylinderka, eo powoduje zanik nadciśnienia w jego wnętrzu,

— początek tłoczenia, a koniec tłoczenia jest stały (wykonanie odwrócone); tłoczek ma pojedynczą krawędź sterującą pomiędzy obrzeżem czoła główki i podłużnym rowkiem (patrz rys. 45-121 oraz d); wskutek przekręcenia tłoczka krawędź sterująca wcześniej lub później przeslania wlot kanalika zasilającego, odcinając wnętrze cylinderka od komory wyrównawczej, wskutek czego rozpoczyna się tłoczenie Oleju napędowego do wtryskiwacza; že zwiększaniem dawkowania wzrasta wyprzedzenie tłoczenia, a więc i wyprzedzenie wtryskiwania, ponieważ tłoczenie paliwa zaczyna sie odpowiednio wcześniej (i odwrotnie),