Pompy wtryskowe

Tags: , ,

Wykonania wielosekcyjnych pomp wtryskowych. Z uwagi na rozmieszczenie sekcji tłoczących we wspólnej obudowie, ogólnie rozróżnia się dwie odmi ny wielosekcyjnych pomp wtryskowych:

— rzędowa; poszczególne sekcj tłoczące są wbudowane w jednej płaszczyźnie, równolegl do siebie; tłoczki wszystkich sekcji są napędzane przez wșpÓlny wałek kułaczkowy ; posuwistozwrotne ruchy tłoczk każdej sekcji wymusza oddzielny garb walka kułaczk wego (patrz rys. 45-6) ; rzędowa pompa wtryskowa ma najczęściej stojące sekcje tłoczące (wbudowane pionowo) I b niekiedy leżące (wbudowane poziomo),

–  walcowa; poszczególne sekcj tłoczące są wbudowane w układzie walcowym, równolegle do siebie i osi obrotu walka napędowego (patrz str. 323).

Ze względu na sposób napędu sekcji tłoczących, wśród wielosekcyjnych pomp wtrysko ch rozróżnia się dwa wykonania:

— 0 własnym napędzie sekcji tło zących; wałek kułaczkowy, napędzający tłoczki poszczegól ych sekcji, jest wbudowany w pompie wtryskowej (patrz rys. 45-6); napęd od walka napędowego jest przekazy any na wałek kułaczkowy pompy wtryskowej za pośrednict em rozbieralnego sprzęgła nastawnego,  o obcym napędzie sekcji tło ących; posuwisto-zwrotne ruchy tłoczków poszczególnych sekcji {łoczących są wymuszane przez odpowiednio skonstruowany walek krzywkowy, wbudowany zwykle w kadłubie silnika ; pompa wtryskowa o obcym napędzie sekcji tłoczących wyróżnia się brakiem wałka kulaczkowego i charakterystycznym wykonaniem Ob udowy otwartej u dołu (rys. 45-7).

Obecnie w osprzęcie szybkobieżnych silników samochodowych najczęściej spotyka się napędzie sekcji tłoczących rzędowe pompy wtryskowe o własnym napędzie sekcji tło zących. Natomiast pompy wtryskowe o obcym napędzie se cji tłoczących są došt szeroko stosowane do zasilania sil. ików ciągnikowych i stacyjnych. [podobne: mazda rx8 spalanie, otomoto kościerzyna, używane otomoto wloclawek]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: mazda rx8 spalanie otomoto kościerzyna otomoto wloclawek