Odcinające (BOSCH)

Tags: , ,

Odcinające (BOSCH) i występujące ich odmiany :

— nieodciążony zaworek odcinający przerywa wypływanie Oleju napędowego z cylinderka dość późno, dopiero kiedy stożkowa przylgnia grzybka zaworka zetknie się juž z przylgnią jego gniazda; wskutek tego podczas obniżania się ciśnienia w Cylinderku do przewodu wysokiego ciśnienia wytło czona zostaje jeszcze pewna ilość paliwa, co opóźnia zamknięcie się rozpylacza i sprzyja utrzymywaniu się w przewodzie dość wysokiego nadciśnienia szczątkowego, aż do następnego procesu tłoczenia; tego rodzaju niekontrolowane nadciśnienie szczątkowe powoduje duży rozrzut wyprzedzenia wtryskiwania, co pogarsza przebieg spalania, w związku z czym nieodciążone zaworki odcinające wyszły już prawie z użycia i spotyka się je jeszcze tylko w najprostszych urządzenłach Wtryskowych, z reguły przestarzałych, [patrz też: mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz, vb leasing samochody poleasingowe ]

— odciążony zaworek odcinający ma pierścieniowe odsadzenie, tzw. nurnik, dopasowany do cylindrycznego kanalika w gnieździe zaworka z bardzo małym luzem (około 0,0015 mm); wypływ paliwa z cylinderka do przewodu wysokiego ciśnienia jest przerywany stosunkowo wcześnie, kiedy tylko obrzeże nurnika wsunie się już w kanalik gniazda; podczas opadania zaworka zwiększa się nieco pojemność wypełnionej paliwem przestrzeni pomiędzy zaworkiem i rozpylaczem (o tzw. pojemność skokową nurnika, wynoszącą przeważnie 35 . . .55 mm%); powoduje to zupełny, bardzo gwałtowny zanik nadciśnienia w przewodzie wysokiego ciśnienia ; wobec braku szczątkowego nadciśnienia w przewodzie, nawet przy dużej częstotliwości wtryskiwania nie występują niepożądane rozrzuty wyprzedzenia wtryskiwania,

— specjalny zaworek odcinający wyróżnia się szczegółami wykonania, które zapewniają nietypowy charakter zmian ciśnienia w układzie wtryskowym; przeważnie specjalny zaworek odcinający spełnia jednocześnie w pewnym stopniu Zadania wyrównywacza (patrz str. 314); do specjalnych zalicza się ponadto oryginalne zaworki Odcinające specjalnych układów wtryskowych (np. systemu PILOT-INJECTION i innych).

Rzędowe pompy wtryskowe urządzeń bezpośredniego działania. Obecnie w osprzęcie samochodowych silników wysokoprężnych obok pomp wtryskowych dostarczanych przez firmę Robert Bosch GmbH (Stuttgart — NRF) szeroko stosowane sa pochodzące z najrozmaitszych wytwórni rzędowe pompy wtryskowe urządzeń bezpośredniego działania produkowane Wg licencji BOSCH, bazowane na systemie BOSCH lub Zbliżone konstrukcyjnie. Znaczną większość systemów eksploatowanych obecnie pomp wtryskowych trzeba wiec traktować jako system BOSCH i pochodne, ponieważ różnice konstrukcyjne, niekiedy nawet pozornie istotne, nie naruszają zasady tego systemu i wynikają przeważnie z dążności do Obejścia ograniczeń patentowych. Oryginalne systemy stanowią zdecydowaną mniejszość i znajdują ograniczone tylko zastosowanie.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: mercedes zasada otomoto otomoto olkusz vb leasing samochody poleasingowe