Zespół czujników

Tags: , ,

Rozdzielacz czas zasilania jego elektromagnesu prądem (rys. 44-56). Zależnie Od impulsu wysyłanego przez modulator rozpylanie paliwa trwa 0,0005 do 0,0030 sekundy — w okresie otwarcia zaworu ssącego. Regulowanie chwilowego dawkowania polega na wydłużanîu lub skracaniu pržež m dulator okresów zasilania prądem elektromagnesow wtrys waczy. Nadajnik wywołuje impuls elektryczny powodując otwarcie się rozpylacza. Impuls laki odbiera modulato elektronowy i po odpowiednim wzmocnieniu kieruje prz rozdzielacz do elektromagnesu wtryskiwacza. Nadajni i rozdzielacz urządzenia elektronowego wbudowane są j ko jeden podzespół w rozdzielaczu zapłonu, pomiędzy pŕzerywaczem zapłonu a pokrywą rozdzielacza wysokiego napięcia. Regulatory wyprzedzenia zapłonu sterują jed ocześnie w taki sarn sposób wyprzedzenie wtryskiwania.

Chwilowe dawkowanie paliwa, czyli okresy zasilania prądem elektromagnesów wtryskiw czy zależą od wypadkowego oddziaływania zespołu czujnikó współpracujących z modulatorem. Są to zwykle:

— czujnik podciśnienia, wbudowany w rurze ssącej i reagujacy na zmiany podciśnienia wywołyWane uchylaniem lub przymykaniem przep ustnicy dławicy nastawnej, [patrz też: mazda rx8 spalanie, otomoto kościerzyna, używane otomoto wloclawek ]

— termostat z reostatem, reagujący na temperaturę cieczy chłodzącej lub spalin i wzbogacający mieszankę w okresie rozruchu oraz nagrzewania silnika,

— elektromagnes, sprzężony z reostatem termostatu, dodatkowo wzbogacajacy mieszankę w okresie

— termistor, wbudowany w ruŕze ssącej, regulujący skład mieszanki zależnie od temperatury powietrza,

— reostat sprzężony z przepustnicą, wzbogacający mieszankę podczas jałowego biegu silnika,  czvjnik ograniczający, reagujący na znaczny wzrost podciśnienia w rurze ssącej i w łączający zasilanie na okres hamowania silnikiem,

— aneroid, korygujący skład mieszanki odpowiednio do ciśnienia barometrycznego (tzw. czujnik wysokości). Urządzenie BENDIX-CHRYSL R opracowano jako osprzęt ośmiocylindrowego silnika czterosuwowego do samochodu CHRYSLER. Instalacja ta różni się od systemu ELECTROJECTOR nieco zmienionym układem sterującym, wyposažonym w dwukanałowy modulator elektronowy (rys, 44-57).

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: mazda rx8 spalanie otomoto kościerzyna otomoto wloclawek