Tags: , ,

Zagadnienie współpracy elementów sprężystych zawieszenia oraz amortyzatorów nie zostało dotychczas należycie i wszechstronnie wyjaśnione. Wszelkie rozważania teoretyczne w tej dziedzinie odbiegają od rzeczywistości z uwagi na konieczność przyjmowania rozmaitych uproszczeń. Elementy sprężyste i amortyzatory w zawieszeniach współczesnych samochodów dobiera się i wzajemnie dostosowuje wyłącznie na drodze doświadczalnej, na podstawie wyników rozmaitych prób praktycznych, rezygnując z posługiwania się teorią, która w tej mierze ma tylko wartość dydaktyczną. Tłumienie drgań. Jeżeli układ drgający odznacza się zdolnością ich tłumienia, wówczas drgania szybciej lub wolniej zanikają, a ich przebieg zależy od charakterystyki działania elementu tłumiącego czyli zamieniającego energię drgań na inną posłać energii— np. na ciepło podczas pokonywania oporów tarcia. Układ taki w najbardziej uogólnionym ujęciu zastępuje rzeczywisty układ zawieszenia kola jezdnego samochodu. Masa (m) związana jest z jednej strony ze sprężyną o określonej twardości, a z drugiej z elementem ciernym tłumiącym drgania wskutek oporów tarcia mechanicznego, Kiedy masa wychyla się z położenia równowagi, sprężyna usiłuje sprowadzić ją do niego z tym większą siła, im większe jest wychylenie masy. Jeżeli siła wywierana przez sprężynę (C) zrównuje się z silą oporów tarcia wskutek wychylenia masy równego o lub—So, w zakresie od do —So siła sprężyny jest mniejsza niż siła tarcia, a w razie wychylenia masy poza ten zakres — większa. Stałe opory tarcia mechanicznego nie wpływają na częstotliwość drgań własnych układu i powodują jedynie zmniejszanie się amplitudy drgań 0 4So na każdy pełny okres, ponieważ wskutek każdego wychylenia masy z położenia równowagi sprężyna musi pokonywać opory tarcia zarówno podczas oddalania się masy od położenia równowagi, jak i w czasie powracania masy do niego, czyli w półokresie amplituda zmniejsza się 0 2So. Omawiany układ cechuje wiec tłumienie liniowe, gdyż amplituda drgań własnych masy (wywołanych jakimś pojedynczym impulsem) zmniejsza się podczas każdego okresu 0 4So — const, a w końcu masa przestaje drgać i ustawia sie w przypadkowym położeniu w zakresie wychyleń Od -4-So do — So. [przypisy: krotoski cichy uzywane, samochody poleasingowe pko, olx warszawa motoryzacja ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy uzywane olx warszawa motoryzacja samochody poleasingowe pko