Wtryskiwacze i rozpylacze

Tags: , ,

Wtryskiwacz jest to wymienny podzespół rozpylający odmierzone już dawki oleju napędowego w komorze spalania. Obecnie w prawie wszystkich urządzeniach wtryskowych — pomijając układy pompo-wtryskiwaczy — stosuje sie samoczynne wtryskiwacze o sterowaniu hydraulicznym. Wtryskiwacz taki pracuje podobnie jak zwykły zawór przelewowy, otwierając się wyłącznie wskutek wzrostu ciśnienia w doprowadzanym paliwie powyżej określonej wysokości i zamykając się tylko wskutek odpowiedniego spadku ciśnienia tłoczenia. W odróżnieniu od benzynowych urzadzeń wtryskowych, w urządzeniach wtryskowych silników wysokopreżnych praktycznie nie spotyka się już wtryskiwaczy sterowanych.

Budowa wtryskiwacza. Typowy wtryskiwacz samochodowego silnika wysokoprężnego składa się z elementów, które podzielić można na trzy grupy funkcjonalne :

— rozpylacz, czyli wymienny zespól w postaci iglicy i jej gniazda, którego właściwości decyduja o przeznaczeniu i zakresie zastosowania wtryskiwacza, — mechanizm powrotny iglicy; do swego gniazda iglica jest dociskana przez sprężynę powrotną, której napięcie Wstępne decyduje o wysokości ciśnienia wtryskiwania, czyli ciśnienia tłoczenia, które powoduje otwarcie się rozpylacza; Ciśnienie wtryskiwania ustawia się przez wyregulowanie wstepnego napięcia sprężyny powrotnej, czyli albo prze przekręcanie nakrętki lub wkrętu regulacyjnego, albo przez zmianę grubości wymiennych podkładek regulacyjnych, — obudowa, zwykle w postaci rozbieralnego kilkuczłonowego korpusu z osprzętem pomocniczym; obudowa utrzymuje rozpylacz we właściwym położeniu i osłania mechanizm powrotny iglicy ; w członach obudowy wywiercone są kanaliki doprowadzające Olej napędowy do rozpylacza oraz kanaliki nadmiarowe; obudowa wtryskiwacza jest zaopatrzona w gwintowane czopy lub gniazda na króćce do przyłączania przewodu wysokiego ciśnienia i przewodu nadmiarowego,

Osprzęt Wtryskiwacza. Odpowiednio do rodzaju i przeznaczenia wtryskiwacza często wyposaża się go w dodatkowe, elementy spełniające określone zadania, jak:

— filtr Sztabkowy (labiryntowy), w postaci specjalnej sztabki umieszczonej wewnątrz króćca łączącego przewód wysokiego ciśnienia z obudową wtryskiwacza; dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu sztabka ta zmusza przepływający olej napędowy do gwałtownych zmian kierunku, co zapewnia dokładne wydzielanie się stałych zanieczyszczeń (wskutek ich bezwładności) ; filtr sztabkowy cechuje charakterystyczna zdolność do samooczyszczania się przez rozdrabnianie zatrzymywanych zanieczyszczeń; podczas pracy silnika sztabka labiryntowa drga, rozgniatając i miażdżąc zakleszczające się pomiędzy nią i Ścianką króćca stale ciała Obce, które po rozkruszeniu wymywane są przez paliwo i noszone poprzez rozpylacz do wnętrza komory spalania,  wkładka zabezpieczająca (ohronna), zwykle w postaci przegrody z gęstej siatki m talowej, na której zatrzymują się zanieczyszczenia unoszone przez olej napędowy dopływający do wtryskiwacza; [podobne: mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz, vb leasing samochody poleasingowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: mercedes zasada otomoto otomoto olkusz vb leasing samochody poleasingowe