Wielkość pompy wtryskowej

Tags: , ,

— dwie dzielone krawędzie sterujące (rys, 45-14c); każda z krawędzi sterujących jest podzielona na dwa odcinki, jednocześnie odsłaniaj ące lub przesłaniające wloty dwóch promieniowych kanalików zasilających ; podzielenie krawędzi sterujących nie wpływa na sposób pracy tłoczka.

Znamionowe wymiary sekcji tłoczących BOSCH i pochodnych. Obok charakterystycznych cech wykonania główki tłoczka o przeznaczeniu sekcji tłoczącej decydują jej znormalizowane wymiary geometryczne. Najważniejsze z nich, to:

— średnica znamionowa (wymiar); średnice otworów w cylinderkach sekcji tłoczących są znormalizowane, przy czym powszechnie stosuje się stopniowanie co 0,5 mm; pompy wtryskowe do sarpochodowych silników wysokoprężnych wyposaża się przewažnie w sekcje tłoczące, których cylinderki mają šrednice od 5,0 do 10,0 mm; średnice znamionowe podawane są zawsze w milimetrach (również i w krajach o calowym systemie miar), [więcej w: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

—wzniesienie krawędzi sterującej, czyli skok linii śrubowej, której odcinek stanowi krawędź sterująca na główce tłoczka; przekręcenie tłoczka o określony kat powoduje tym większą zmianę dawkowania, im bardziej stromo biegnie krawędź sterująca; wzniesienie krawędzi sterującej jest znormalizowane i wynosi zwykle: 10, 12, 15, 20 lub 30 mm; w razie potrzeby wzniesienie krawędzi sterującej wyznaczyć można przez odciśnięcie

wielkość pompy wtryskowej; normalizacja części składowych pomp wtryskowych opiera się na umownym pojęciu tzw. wielkości pompy wtryskowej, czyli symbolu literowym, informującym jednocześnie o długości skoków tłoczków ; sekcje tłoczące i inne elementy pomp wtryskowych (z wyjatkiem nielicznych, jak kadłuby i walki kułaczkowe pomp o różnych liczbach sekcji) tej samej wielkości mają identyczne wymiary zewnętrzne i są w pełni zamienne pomiędzy sobą; najczęściej spotyka się pompy wtryskowe o wielkościaeh A, B, oraz Z (wg oznaczeń BOSCH), czyli o tłoczkach wykonujących stałe skoki 0 długościach 8, 10 lub 12 mm. Należy podkreślić, że do każdej pompy wtryskowej wbudowuje sie zawsze dokładnie takie same sekcje tłoczące. Nawet drobne odchylenia w wykonaniu tłoczków niektórych sekcji (np. łatwo uchodzące uwagi różnice wzniesienia krawędzi sterujących) są niedopuszczalne, poniewaž uniemożliwiają identyczne dawkowanie oleju napędowego do poszczególnych cylindrów silnika w całym zakresie jego użytecznych prędkości biegu.

Napęd sekcji tłoczącej BOSCH. Posuwisto-zwrotne ruchy tłoczka w cylinderku każdej sekcji tłoczącej są wymuszane przez garb na wałku kułaczkowym. Popychacz przekazuje nacisk garbu na stopkę tłoczka za pośrednictwem śruby regulacyjnej, unieruchomionej z pomocą przeciwnakrętki. Wskutek przekręcania śruby re ulacyjnej zmienia się tzw. przesunięcie fazowe, czyli kąt, ó który przekręca się wałek kułaczkowy w okresie czasu dzielącym początek tłoczenia (lub koniec tłoczenia — w razie stosowania tłoczków o stałym końcu tłoczenia) dwóch sekeji tłoczących — sąsiednich według kolejności wtryskiwanią. Przesunięcia fazowe pomiędzy sekcjami tłoczącymi pompy wtryskowej powinny być dokładnie jednakowe, przy czym dopuszcza się zwykle odchylenia do 0,50 — mierząc ątem obrotu walka kułaczkowego.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski otomoto mazdaspeed www olx motoryzacja