Oczyszczarka

Tags: , ,

W oczyszczarce tej oprócz poziomowania ramy maszyny w płaszczyźnie poprzecznej istnieje możliwość ustawiania wzdłużnego przesiewacza, co w znacznym stopniu zwiększa jakość oczyszczania, zwłaszcza mokrej podsypki. Przeniesienie napędu od silnika spalinowego do poszczególnych mechanizmów odbywa się na drodze elektrycznej i hydraulicznej. Wydajność tej maszyny wynosi 450 do 550 m3/h. W procesie wymiany nawierzchni szybkim pociągiem roboczym (SUZ-350) jest bardzo przydatna oczyszczarka tłucznia typu RM-63 ze względu na dużą wydajność, wynoszącą 650 m3/h. Proces oczyszczania odbywa się analogicznie jak w oczyszczarce RM-62. Dodatkowymi zespołami w tej maszynie są: zespół podnoszenia toru, zasobnik tłucznia oraz zespół wyrównywania powierzchni pod podkładami. Odmienną oczyszczarką od poprzednio opisanych jest oczyszczarka typu SBR-201 produkcji NRD. Oczyszczarka ta jest wyposażona w gąsienicowy mechanizm jazdy roboczej, co wymaga uprzedniego zdjęcia toru. W procesie technologicznym wymiany nawierzchni jest ustawiona oczyszczarka tego typu między grupami zrywki i układki toru. Na czas transportu wysuwane są specjalne zestawy kołowe. Zbieranie tłucznia odbywa się przez koło łopatkowe. Dalszy proces oczyszczania odbywa się podobnie jak przy zastosowaniu opisanych oczyszczarek. Wydajność oczyszczarki SBR-201 mierzona prędkością posuwu wynosi około 280 m/h. Układ hydrauliczny maszyny torowej stanowi swoisty rodzaj napędu, w którym moc jest przenoszona od źródła do odbiornika przez ciecz (olej hydrauliczny) w postaci energii potencjalnej lub kinetycznej. Podstawowymi elementami każdego układu hydraulicznego są następujące urządzenia: — pompy hydrauliczne, służące za źródła energii w układach hydraulicznych, zasilając te układy cieczą o odpowiednim ciśnieniu i w odpowiednich ilościach; — urządzenia robocze, jak silniki i siłowniki hydrauliczne, służące do uruchomienia poszczególnych zespołów maszyn; — akumulatory hydrauliczne, służące do akumulowania (gromadzenia) energii ciśnienia cieczy; ich zadaniem jest również uzupełnianie ubytków w układzie, łagodzenie uderzeń hydraulicznych i uzupełnienie szczytowych zapotrzebowań na Ciecz roboczą; [podobne: vb poleasingowe, krotoski cichy używane, krotoski cichy samochody używane ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy samochody używane krotoski cichy używane vb poleasingowe