Układy zasilania przez ciągłe wtryskiwanie paliwa

Tags: , ,

Chwilowe dawkowanie reguluje suwak sterujący, który przesuwając się poosiowo skraca lub wydłuža skoki tłoczków w cylinderkach. Suwak sterujący ustawia się zawsze odpowiednio do chwilowej różnicy ciśnień oleju po obu stronach tłoczka regulatora. Wnętrze pompy wtryskowej wypełnia całkowicie olej tłoczony pod stałym ciśnieniem. Przez kanaliki w wałku napędowym olej nieustannie wypływa do przestrzeni nad tłoczkiem, z której wydostaje się następnie przez zwężkę o odpowiednio dobranej przepustowości. Intensywność wypływu oleju z wałka napędowego, a więc i chwilowa pozycja tłoczka regulatora, zależy od położenia płytki upustowej, odpychanej przez sprężynę od czoła walka napędowego. Płytka upustowa zbliża sie do wałka napędoWego lub oddala od niego odpowiednio do zmian objętości wypełnionej azotem puszki regulacyjnej, w której panuje takie samo podciśnienie jak w rurze ssącej pracującego silnika. Wnętrze puszki jest połączone umieszczonym w rurze ssącej czujnikiem korygującym dawkowanie odpowiednio do temperatury zasysanego powietrza. [więcej w: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

Urządzenie FUELCHARGER 491 110 w różnych wersjach jest stosowane jako osprzęt rozmaitych silników czterosuwowych. Zadania pompy wtryskowej spełnia po mpa zasilająca, wbudowana w zbiorniku paliwa i napędzana przez silnik elektryczny, zasilany przez oddzielną prądnice. Pompa zasilająca tłoczy paliwo do otwartych rozpylaczy, które w sposob ciągły rozpraszają je w kanałach ssących.

Zawartość paliwa w mieszance zasysanej do cylindrów reguluje się przez zmienianie chwilowej wydajności pompy zasiłającej. Podczas pracy silnika, odpowiednio do chwilowego podciśnienia w rurze ssącej, reostat steruje natężenie prądu dopływającego do silnika napędowego pompy zasilającej. Ciśnienie wtryskiwania zmienia sie w dost rozległym zakresie — od około 0,35 kG/em2 (bieg jałowy) do około 1 kG/cm2 (pełne obciążenie silnika). Z chwila włączenia zapłonu, do silnika napędzającego pompe zasilającą dopływa prąd z akumulatora. Pompa zaczyna od razu pracować i tłoczone przez nią paliwo wypycha z instalacji pary paliwa oraz powietrze, a następnie wytryskuje z rozpyla czy. Zapewnia to powstawanie bogatej mieszanki, niezbędnej do łatwego rozruchu silnika.

Urządzenie RAMjËT (lub ROCHESTER) w różnych wersjach znajduje zastosowanie jako osprzęt silników czterosuwowych, głównie ośmiocylindrowych, do samochodów osobowych i ciężarowych. Paliwo jest wtryskiwane w sposób ciągły do kanałów ssących w głowicach cylindrów. Paliwo ze zbiornika doprowadza do pompy wtryskowej (wysokiego ciśnienia) zwykła pompa zasilająca, tłocząc je do komory pływakowej. Zębata pompa wtryskowa, o wydajności znacznie przewyższającej zużycie paliwa przez silnik, tłoczy paliwo do urządzenia dozującego, które cześć paliwa przepuszcza do wtryskiwaczy, a reszte kieruje z powrotem do komory pływakowej. Ilość paliwa przedostającego się do wtryskiwaczy, a więc i skład mieszanki, zależy od chwilowego położenia tłoczka upustowego, sprzężonego z wybierakiem przeponowym, który ustawia go odpowiednio do podciśnienia w rurze ssącej (rys. 44-53).

 

 

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski otomoto mazdaspeed www olx motoryzacja