Układy urządzeń wtryskowych

Tags: , ,

Ze względu na układ funkcjonalny, wśród urządzeń wtryskowych do samochodowych silników wysokopręžnyeh rozróżnia sie zwykle następujące odmiany:

— układ wielosekcyjny; urządzenie wtryskowe składa się z odpowiedniej liczby działających niezależnie układów wtryskowych, z których każdy doprowadza olej napędowy do innego cylindra silnika (rys.  45-2); najczęściej sekcje tło- Układ wielosektgjnq czące wszystkich układów wtryskowych urządzenia są zgrupowane we wspólnej obudowie i tworzą tzw. wielosekcyjną pompę wtryskową; nie- kiedy stosuje się dwie lub więcej kilkusekcyjnych pomp, a nawet indywidualne pompy wtryskowe,

— układ pompo-wtryskiwaczy; zadania niezależnych układów wtryskowych spełniają tzw. pompo-wtryskiwacze, w poStaci sekcji tłoczących zespolonych z wtryskiwaczami ; każdy cylinder silnika jest zasilany przez oddzielny pom- Jednosek ponga po-wtryskiwacz, rozpylający wysokie*isniema               Wtrqs*iwacte dawki oleju napędowego w ko-            45-2. morze spalania, Typowe urządzenia wtryskowe — układ z rozdzielaczem; pojedyncza sekcja tłocząca doprowadza pod wysokim ciśnieniem olej napędowy do rozdzielacza, który kieruje odmierzone już dawki paliwa do poszczególnych wtryskiwaczy, zgodnie z kolejnością wtryskiwania; przeważnie sekcja tłocząca jest zespolona z rozdzielaczem i wraz z urządzeniami pomocniczymi tworzy specjalną pompę wtryskową. Obecnie samochodowe silniki wysokoprężne wyposaża się przeważnie w wielosekcyjne urządzenia wtryskowe. Układy pompo-wtryskiwaczy oraz układy z rozdzielaczami spotyka się dotychczas dość rzadko, lecz można się spodziewać szerokiego ich rozpowszechnienia w przyszłości. Sterowanie dawkowaniem urządzenia wtryskowego. Dawki paliwa wtryskiwane do poszczególnych cylindrów silnika mogą być odmierzane — odpowiednio do prędkości biegu i obciążenia silnika               przez różne podzespoły urządzeń wtryskowych. Praktyczne zastosowanie znalazły następujące systemy sterowania dawkowaniem urządzeń wtryskowych do samochodowych silników wysokoprężnych : — sterowanie wtryskiwaczy; dawki oleju napędowego są odmierzane przez wtryskiwacze o sterowaniu mechanicznyrn lub elektromagnetycznym; ilość Oleju napędowego rozpraszanego jednorazowo w komorze spalania wynika z okresu otwarcia rozpylacza i wielkości przelotu, przez który wydobywa się paliwo; utrudnia to wybitnie uzyskanie dostatecznie dokładnego dawkowania w całym zakresie prędkości biegu silnika, jeżeli ciśnienie tłoczenia oleju napędowego do wtryskiwaczy jest w przybliżeniu stałe, [przypisy: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

— sterowanie pompy wtryskowej i wtryskiwaczy; sekcja tłocząca pompy wtryskowej odmierza dawkę oleju napędowego i przetłacza ją do zasobnika nadciśnienia; zadanie wtryskiwacza ogranicza się jedynie do rozpylania w odpowiednim okresie czasu oleju napędowego znajdującego się w zasobniku nadciśnienia; niedogodnością tego systemu jest konieczność mechanicznego lub elektromagnetycznego sterowania otwarcia wtryskiwaczy, a zaletą — możliwość współpracy jednej sekcji tłoczącej z kilkoma wtryskiwaczami (za pośrednictwem dość prostego rozdzielacza),

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski otomoto mazdaspeed www olx motoryzacja