System BOSCH – c.d.

Tags: , ,

— początek i koniec tłoczenia; główka tłoczka ma dwie krawędzie sterujące, stanowiące odcinki linii śrubowych, z których jedna steruje początek, a druga koniec tłoczenia (patrz rys. 45-14a oraz b); ze zwiększaniem dawkowania jednocześnie wzrasta wyprzedzenie, tłoczenia (i wtryskiwania) oraz opóźnia sie koniec tłoczenia.

Ze względu na kierunek, w którym trzeba przekręcić tłoczek aby zwiększyć dawkowanie sekcji tłoczącej, rozróżnia się następujące odmiany tłoczków:

— prawoskrętny; dawkowanie wzrasta wsku tek przekręcania tłoczka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc na tłoczek od strony jego czoła — np. rys. 45-12b oraz d), [więcej w: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

— lewoskrętny; dawkowanie wzrasta wskutek przekręcania tłoczka zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrząc na czoło tłoczka),  prawozwoiowy; krawędź sterująca biegnie identycznie jak gwint zwyklej śruby prawozwojowej (np. rys. 45-12b oraz c),

— lewozwojowy; krawędź sterująca biegnie identycznie jak gwint zwyklej śruby lewozwojowej (np. rys. 45-12a oraz d). Najczęściej spotyka się tłoczki o pojedynczych krawędziach sterujących. Wśród rzadko stosowanych tłoczków o speejalnych krawędziach sterujących rozróżniać trzeba trzy wykonania :

—dzielona krawędź sterująca (rys. 45-13), w postaci dwóch odcinków linii śrubowej o identycznych kształtach, lecz przekręconych względem siebie 0 1800; obie części krawędzi sterującej spełniają takie same zadania, jednocześnie odsłaniając lub przesłaniając wloty dwóch kanalików zasilających w ściance cylinderka, wywierconych dokładnie naprzeciw siebie; podzielenie krawędzi sterującej nie wpływa na sposób pracy tłoczka i jedynie zabezpiecza jego główkę przed jednostronnym zginaniem wskutek dynamicznych zmian ciśnienia w cylinderku na początku i pod koniec procesu tłoczenia; tłoczek o dzielonej krawędzi sterującej cechuje zwykle zmienny początek i Stały koniec tłoczenia rzadko odwrotnie,

— dwie krawędzie sterujące (rys. 45-140 oraz b), najczęściej w postaci odcinków linii śrubowych o różnych wzniesieniach, rzadziej o jednakowym wzniesieniu ; obie krawędzie sterujące współpracują z jednym kanalikiem zasilającym, albo jedna z zasilającym, a druga z upustowym; tłoczek o dwóch krawędziach sterujących cechuje zawsze zmienny początek i zmienny koniec tłoczenia,

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski otomoto mazdaspeed www olx motoryzacja