Śrubowa sprężyna resorowa

Tags: , ,

Śrubowa sprężyna resorowa jest to odpowiednio wytrzymała spreżyna o zwojach biegnących według linii śrubowej, spełniająca zadania głównego lub pomocniczego elementu sprężystego zawieszenia. W porównaniu z resorami piórowymi sprężyny śrubowe są znacznie lżejsze i wymagają mniej miejsca do zabudowy, lecz nie nadają się do przejmowania bocznych obciążeń, są kosztowniejsze i w razie uszkodzenia nie mogą byt naprawione, lecz trzeba wymieniać je na nowe, oryginalne. Zasadniczą wadą sprężyn jest bardzo mała zdolność pochłaniania energii obciążeń dynamicznych, co zmusza do instalowania niezawodnych amortyzatorów o dużej skuteczności działania. Całkowita liczba zwojów sprężyny jest większa niż liczba jej zwojów czynnych, ponie,važ oba skrajne zwoje są odpowiednio odkute lub przygięte i oszlifowane, z uwagi na konieczność dokładnego ich osadzenia w gniazdach zawieszenia. Sprężyny resorowe wyrabia się z reguły przez zwijanie na gorąco gładkich prętów o średnicach w zakresie 7. . 60 mm, po czym poddaje się je obróbce cieplnej. Progresywna sprężyna resorowa. Zwykła sprężyna śrubowa ma charakterystykę liniową. Progresywną charakterystyke śrubowej sprężyny resorowej uzyskać można tylko przez nadanie jej określonej zmienności skoku zwojów lub średnic zwojów, co stwarza poważne trudności technologiecne i podwyższa koszty produkcji. Progresywne sprężyny śrubowe spotyka się w zawieszeniu samochodów dość rzadko, przy czym są to niemal wyłącznie sprężyny o zmiennym skoku zwojów. Zmniejszanie sie jednostkowego ugięcia takiej sprężyny w miarę wzrostu obciążenia jest następstwem zmniejszania się liczby jej czynnych zwojów (wskutek kolejnego opierania się o siebie zwojów, które dzieli najmniejszy skok chwilowy). Ze względu na koszty powszechnie stosuje się zwykle sprężyny resorujące o Charakterystykach liniowych, a wymaganą progresywność zawieszenia samochodu zapewnia się przez instalowanie pomocniczych elementów sprężystych, uczestniczących jedynie w przejmowaniu dużych obciążeń. Dawniej zakładano w tym celu niekiedy dodatkowe sprężyny Śrubowe, lecz obecnie przeważnie stosuje się pomocnicze elementy gumowe (patrz rys. 67-13) lub powietrzne (patrz rys. 67-92). [patrz też: mercedes zasada, mazda 6 forum, lelek porsche ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: lelek porsche mazda 6 forum mercedes zasada