Rodzaje urządzeń wtryskowych

Tags: , ,

Nadajnik impulsów oraz rozdzielacz urządzenia elektronowego zespolone są w oddzielny Żespól, napędzany za pomocą walka giętkiego przez wałek rozdzielacza zapłonu. Nadajnik impulsów składa się z krzywki o czterech garbach i dwóch przerywaczy, włączajaeych kanały modulatora. Kaidy z kanałów modulatora steruje awkowaniem paliwa jednego rzędu cylindrów (czterech).

Dławica nastawna ma dwie p zepustnice, z których jedna steruje napełnienie cylindrów podczas biegu jałowego silnika i w zakresie niskich prędkości biegu, a druga uchyla się dopiero wskutek przyspieszenia biegu silnika, umożliwiajac mu rozwijanie pełnej niocy, Chwilowe dawkowanie paliwa zależy od wypadkowego oddziaływania zespołu czujników. [więcej w: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

Zasilanie paliwem silnika wysokoprężnego polega na rozpylaniu dawek oleju napędowego w sprężanym wewnątrz cylindrów powietrzu. Charakter procesów powstawania i spalania się mieszanki, a więc i prawidłowość działania oraz sprawność silnika wysokoprężnego, zależą głównie od następujących czynników:

wyprzedzenie wtryskiwania; rozpylanie paliwa powinno rozpoczynać się przy ściśle określonym położeniu tłoka, pod koniec sUwU sprężania ; konieczne jest zmienianie wyprzedzenia wtryskiwania odpowiednio do chwilowej predkości biegu silnika i jego obciążenia; zbyt wczesne lub za późne wtryskiwanie paliwa zawsze pogarsza przebieg spalania, co przejawia się spadkiem mocy i przegrzewaniem sie silnika, przeciążeniem części itp.,

— dokładność dawkowania; do poszczególnych cylindrów olej napędowy powinien być wtryskiwany w dokładnie jednakowych ilościach, odpowiednio dobranych do chwilowych warunków pracy silnika; nawet drobne różnice w dawkach paliwa rozpylanego w poszczególnych cylindrach wydatnie pogarszają elastyczność i regularno biegu silnika, powodując jednocześnie przegrzewanie się lub przechłodzenie niektórych cylindrów oraz wzmagajae zużycie części układu korbowego,

— sposób rozpylania paliwa; olej napędowy powinien być wtryskiwany wskutek ściśle określonej różnicy ciśnień i rozpraszać się w sprężanym powietrzu dokładnie w sposób przewidziany przez konstruktora silnika; każde odchylenie w tej mierze pogarsza przebieg spalania,

— koniec wtryskiwania; rozpylanie paliwa powinno się kończyć nagle, przy ściśle określonym położeniu tłoka w cylindrze; powolne przerywanie wtryskiwania lub rozpylanie niewielkich choćby ilości oleju napędowego już po zakończeniu właściwego procesu wtryskiwania wywołuje zjawiska dopalania, a więc powoduje spadek mocy, przegrzewanie się silnika i wzrost zużycia paliwa.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski otomoto mazdaspeed www olx motoryzacja