Odcinające (BOSCH)

Odcinające (BOSCH) i występujące ich odmiany :

— nieodciążony zaworek odcinający przerywa wypływanie Oleju napędowego z cylinderka dość późno, dopiero kiedy stożkowa przylgnia grzybka zaworka zetknie się juž z przylgnią jego gniazda; wskutek tego podczas obniżania się ciśnienia w Cylinderku do przewodu wysokiego ciśnienia wytło czona zostaje jeszcze pewna ilość paliwa, co opóźnia zamknięcie się rozpylacza i sprzyja utrzymywaniu się w przewodzie dość wysokiego nadciśnienia szczątkowego, aż do następnego procesu tłoczenia; tego rodzaju niekontrolowane nadciśnienie szczątkowe powoduje duży rozrzut wyprzedzenia wtryskiwania, co pogarsza przebieg spalania, w związku z czym nieodciążone zaworki odcinające wyszły już prawie z użycia i spotyka się je jeszcze tylko w najprostszych urządzenłach Wtryskowych, z reguły przestarzałych, [patrz też: mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz, vb leasing samochody poleasingowe ]

— odciążony zaworek odcinający ma pierścieniowe odsadzenie, tzw. nurnik, dopasowany do cylindrycznego kanalika w gnieździe zaworka z bardzo małym luzem (około 0,0015 mm); wypływ paliwa z cylinderka do przewodu wysokiego ciśnienia jest przerywany stosunkowo wcześnie, kiedy tylko obrzeże nurnika wsunie się już w kanalik gniazda; podczas opadania zaworka zwiększa się nieco pojemność wypełnionej paliwem przestrzeni pomiędzy zaworkiem i rozpylaczem (o tzw. pojemność skokową nurnika, wynoszącą przeważnie 35 . . .55 mm%); powoduje to zupełny, bardzo gwałtowny zanik nadciśnienia w przewodzie wysokiego ciśnienia ; wobec braku szczątkowego nadciśnienia w przewodzie, nawet przy dużej częstotliwości wtryskiwania nie występują niepożądane rozrzuty wyprzedzenia wtryskiwania,

— specjalny zaworek odcinający wyróżnia się szczegółami wykonania, które zapewniają nietypowy charakter zmian ciśnienia w układzie wtryskowym; przeważnie specjalny zaworek odcinający spełnia jednocześnie w pewnym stopniu Zadania wyrównywacza (patrz str. Read more… »

System PAL (Motorpal, CSRS)

Sterowanie dawkowaniem sekcji tłoczącej ĽORANGE, bez względu na wersję, polega na przekręcaniu tłoczka w cylinderku, wskutek czego wcześniej lub później kończy się tłoczenie paliwa do wtryskiwacza. Początek tłoczenia jest stały i nie zależy od ustawienia tłoczka w cylinderku.

System PAL (Motorpal, CSRS). Sposób działania i sterowania dawkowaniem sekcji tłoczących — jak system BOSCH. Jedyną charakterystyczną odrębnością konstrukcyjna sekcji tłoczących PAL jest oryginalne wykonanie tłoczków, zaopatrzonych w nasadzane i zawalcowane zabieraki o pojedynczych lub podwójnych ślizgaczach. Natomiast rodzaje i kształty geometryczne główek tłoczków i cylinderków sekcji tłoczących PAL oraz BOSCH, podobnie jak i szczegóły znacznej większości części urządzeń wtryskowych, są dokładnie jednakowe. Read more… »

System LAVALETTE

Olej napędowy, tłoczony przez pompę zasilającą systemu PALLAS, dopływa poprzez filtr dokładnego oczyszczania do urządzenia pływakowego, które utrzymuje stałe niewielkie nadciśnienie w komorze wyrównawczej pompy wtryskowej. Tłoczenie paliwa do wtryskiwacza rozpoczyna się w chwili, w której unoszący się w górę tłoczek swą dzielną krawędzią sterującą przesłania wyloty dolnych kanalików w ściance cylinderka. Tłoczenie oleju napędowego kończy się, kiedy dolna krawędź główki tłoczka odsłania wloty do górnych kanalików w ściance cylinderka, umożliwiając odpływanie paliwa z powrotem do komory wyrównawczej. Sterowanie dawkowaniem polega na przekręcaniu tłoczka w cylinderku, co przyspiesza lub opóźnia początek tłoczenia (a wiec i zwiększa lub zmniejsza wyprzedzenie wtryskiwania), podczas gdy koniec tłoczenia jest stały.

System LAVALETTE (S. A. Read more… »

System DEUTZ (K. H. D. AG, NRF)

Dość rozpowszechnione swego czasu urządzenia wtryskowe DECKEL traktować można jako odmiane systemu BOSCH. Pompa wtryskowa DECKEL wyróżnia sie jednak brakiem komory wyrównawczej, dzieloną obudową, wyposażeniem sekcji tłoczących w zaworki ssące oraz nieco zmienioną konstrukcją mechanizmu sterowania dawkowaniem sekcji tłoczących.

Podczas wykonywania przez tłoczek suwu napełniania, wskutek oddziaływania rożnicy ciśnień zaworek ssący jest utrzymywany w pewnej odległości od swego gniazda i przez kanaliki w gnieździe zaworka ssącego paliwo napływa do wnętrza cylinderka. Po zaniknięciu podciśnienia w cylinderku zaworek ssący zamyka się pod naciskiem osadzonej w nim sprężyny.

Wytłaczany z cylinderka olej napędowy poprzez kanalik w gnieździe zaworka ssącego i zaworek odcinający odpływa do wtryskiwacza. Tłoczenie paliwa kończy się wskutek odsłaniania przez krawedź sterującą na główce tłoczka wlotu do kanalika nadmiarowego w ściance cylinderka.  System DEUTZ (K. H. Read more… »