Pompy wtryskowe urządzeń pośredniego działania

Tags: , ,

Jeżeli dawkowanie oleju napędo ego przez urządzenie wtryskowe jest stałe, okresy czasu trwania spalania w cylindrach są niezmienne, poniewai biorąc, praktycznie nie zależą od chwilowej prędkości biegu silnika. Prawidłowe przebiegi spalania w cylindrach zapewnić można jedynie przez zwiększanie wyprzedzenia wtryskiwaqia w miarę przyspieszania biegu silnika oraz utrzymując îv przybliżeniu niezmienne kąty wtryskiwania.

Jak długo dawkowanie jest stałe, tak długo w razie stałego ciśnienia tłoczenia (wytwarzanego przez sekcje tłoczącą lub zapewnianego przez zasobnik nadciśnienia) okresy wtryskiwania są niezmienne, czyli kąty wtryskiwania wzrastają proporcjonalnie z przyspieszaniem biegu silnika. Komplikuje to wybitnie problem wtryskowego zasilania silników wysokoprężnych. Bowiem w praktyce niezmienne w przybliżeniu kąty wtryskiwania w całym zakresie użytecznych prędkości biegu silnika utrzymać można tylko wówczas, kiedy ciśnienie tłoczenia oleju napędowego, powodujące wytryskiwanie paliwa z rozpylaczy, zmienia się proporcjonalnie do kwadratu prędkości obrotowej walu korb ego.

Silnik wysokoprężny o rozległym zakresie użytecznych prędkości biegu może być zadowalająco zasilany przez urzą- dzenie wtryskowe pośredniego działania jedynie w przypadku regulowania ciśnienia tłoczenia paliwa do wtryskiwaczy odpowiednio do zmian chwilowej prędkości obrotowej wału korbowego. Stanowi to istotną niedogodność, która w praktyce zmusza do poważnego komplikowania konstrukcji podzespołów instalacji zasilania. Obecnie w osprzęcie samochodowych silników wysokoprężnych rzadko spotyka gię urządzenia wtryskowe pośredniego działania, przy czym z reguły cechuje je zespolenie sekcji tłoczących z zasobnikami nadciśnienia i zastosowanie typowych wtryskiwaczy. System SCINTILLA. Wbudowana w pompie wtryskowej sekcja tłocząca układu wtrysk wego jest zespolona z hydrauliczno-mechanicznyrii zasobnikiem na dciśnienia (rys. 45-3). Podczas cyklu pracy sekcji tłoczącej tłoczek sterujący wykonuje suw napełniania (w wyniku rozprężania się spreżyny powrotnej) oraz suw roboczy (pod naciskiem popycha- cza przesuwanego przez garb obracającego sig walka kułaczkowego). [więcej w: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

Paliwo z przewodu zasilającego napływa do wnętrza cylinderka przez kanalik ssacy. Ładowanie zasobnika rozpoczyna się w chwili przesłonięcia przez główkę unoszącego  się tłoczka sterującego wylotu kanalika ssącego, co powoduje gwgłłtowny wzrost ciśnienia w objętości paliwa odciętej w cylinderku (A na rys. 45-4). Podczas dalszego ruchu w góre tłoczka sterującego pod naporem oleju ustępuje tłok główny i unosząc się ściska sprężyny tłoczące, wskutek czego ciągle Edwyższa się ciśnienie w komorze roboczej (A.B na rys.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski otomoto mazdaspeed www olx motoryzacja