Ślimak wielozwojowy

Tags: , ,

Na końcu walka kierownicy osadzony jest ślimak, przeważnie wielozwojowy, zazębiony ze ślimacznicą zaklinowaną na wspólnym wałku z ramieniem mechanizmu kierowniczego. Zastosowanie pełnego kola ślimacznicy jest korzystne, ponieważ ułatwia kasowanie luzów w przekładni, powstających wskutek zużywania się współpracujących części. W razie stwierdzenia nadmiernego luzu w przekładni wystarcza bowiem zwykle przekręcić ślimacznice na wałku o pewien kąt, np. 0 1 200 (oraz przełożyć odpowiednio ramie kierownicy), aby uzyskać znów prawidłowe zazębienie między współpracującymi częściami  stosuje sie przekładnie, w których ślimak współpracuje z wycinkiem ślimacznicy. W przekładni tego rodzaju luz kola kierownicy reguluje się zmieniając odległość pomiędzy ślimakiem i ślimacznicą przez przekręcenie mimośrodowej tulei, w której obraca sie wałek ślimacznicy. Taki sposób regulacji luzów przekładni jest jednak niedogodny, ponieważ zazębiające się elementy najszybciej zużywają się w miejscach odpowiadających położeniom ślimaka i ślimacznicy podczas jazdy na wprost, a więc zbyt nie zbliżenie ślimacznicy do ślimaka w celu zmniejszenia luzu może spowodować skłonność do zakleszczania się przekładni w razie znacznego skręcania w bok kół kierowanych. Przekładnia globoidalna. Specjalną odmianę przekładni ślimakowej stanowi przekładnia ze ślimakiem globoidalnym, którego zwoje nacięte są na powierzchni bryły o kształcie klepsydry. W przekroju zarys zwojów takiego ślimaka jest łukiem kola, którego środek leży na osi obrotu ślimacznicy. Dzięki globoidalnemu kształtowi ślimaka zmienia się jego średnica podziałowa, na której działa wypadkowy nacisk przejmowany przez obciążony ząb (lub zęby) wycinka ślimacznicy (najczęściej 0 2 lub 3 zębach). Zapewnia to cenną zaletę przekładni globoidalnej symetryczną zmienność przełożenia. Kiedy wycinek ślimacznicy zazębia sie ze środkowa częścią šlimaka, przełożenie jest największe. Podczas skręcania kół kierowanych w bok (w lewo lub w prawo) przełożenie maleje, ponieważ z zębami wycinka ślimacznicy współpracują zwoje ślimaka na odcinkach o coraz większych średnicach. [hasła pokrewne: mercedes zasada, mazda 6 forum, lelek porsche ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: lelek porsche mazda 6 forum mercedes zasada