Konstrukcja zaworu wtryskowego

Tags: , ,

Wtryskiwacz jednolity odznacza się swoistą konstrukcją, która uniemożliwia wymiane rozpylacza indywidualnie dopasowanego podczas produkcji. Iglica rozpylacza we wtryskiwaczu jednolitym jest prowadzona w jego obudowie, a nie w gnieździe rozpylacza. Odejmowalne rozpylacze wtryskiwaczy jednolitych są wykonywane tylko jako jedno- lub wielootworkowe. Zawór wtryskowy (lub rozpylacz samoczynny) jest to nierozbieralny podzespół spełniający jednocześnie zadania wtryskiwacza i j ego rozpylacza. Typowy zawór wtryskowy składa się z gniazda i iglicy rozpylacza oraz powrotnego mechanizmu iglicy, zamkniętych w szczelnej obudowie. Zawory wtryskowe mają przeważnie rozpylacze otworkowe, rzadziej czopikowe lub grzybkowe. Gdy chodzi o wymiary zewnętrzne, na ogół zawory wtryskowe są podobne do zwykłych rozpylaczy stosowanych w uniwersalnych wtryskiwaczach. Stanowi to istotną zaletę, zwłaszcza gdy brak jest miejsca na wbudowanie typowych wtryskiwaczy.

Konstrukcja zaworu wtryskowego uniemożliwia regulowanie ciśnienia wtryskiwania, którego wysokość ustawia się na stałe w wytwórni, jeszcze przed złączeniem członów obudowy. W razie stwierdzenia jakichkolwiek usterek zawór wtryskowy od razu wymienia się na nowy, ponieważ wszelkie próby naprawy przeważnie nie dają zadowalających w pełni wyników. [przypisy: mazda rx8 spalanie, otomoto kościerzyna, używane otomoto wloclawek ]

Ostatnio zaczynają znajdować zastosowanie w osprzęcie silników samochodowych zawory wtryskowe, nadające się do instalowana w miejsce zwykłych wtryskiwaczy (przy użyciu tulei redukcyjnych) — bez jakichkolwiek przeróbek gniazd wtryskiwaczy. Tego rodzaju zawory wtryskowe są znacznie mniejsze, prostsze i tańsze niż typowe wtryskiwacze,

Rozpylacz jest to najważniejszy element wtryskiwacza, służący do rozpraszania w odpowiedni, z góry przewidziany sposób oleju napędowego w komorze spalania. Ze względu na zasadę działania, wśród rozpylaczy spotykanych w urządzeniach wtryskowych silników samochodowych rozróżnia się ogólnie dwie Odmiany: wtryskowy CAV — rozpylacz zamknięty, pracujący według zasady działania zaworu przelewowego ; połączenie pomiędzy przewodem wysokiego ciśnienia i komorą spalania istnieje tylko podczas wtryskiwania paliwa; natomiast w okresach czasu dzielących kolejne procesy wtryskiwania iglica rozpylacza jest dociskana do jego gniazda, co uniemożliwia wydostawanie się paliwa do komory spalania z rozpylacza lub przenikanie do jego wnętrza spalin, — rozpylacz otwarty, spełniający jedynie zadania dyszy wylotowej ; pomiędzy przewodem wysokiego ciśnienia i komorą spalania istnieje stale połączenie; wskutek tego jeszcze przed rozpoczęciem właściwego procesu wtryskiwania i już po jego zakończeniu z otwartego rozpylacza wydostają sie do komory spalania dość znaczne ilości niedostatecznie rozproszonego oleju napędowego; ponadto w okresach czasu dzielących kolejne procesy wtryskiwania do wnętrza przewodu wysokiego ciśnienia przenikają spaliny; w rezultacie zakłóceniom ulega przebieg spalania w cylindrze, a rozpylacz szybko zanieczyszcza się nagarem ; obecnie rozpylacze otwarte wyszły już prawie z użycia, a zastosowanie znajdują jedynie specjalne rozpylacze otwarte, stanowiące elementy pompo-wtryskiwaczy.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: mazda rx8 spalanie otomoto kościerzyna otomoto wloclawek