Konstrukcja urządzenia Wtryskowego

Tags: , ,

Prawidłowość pracy i sprawność silnika wysokoprężnego zależą głównie od precyzyjnego i niezawodnego działania jego urządzenia wtryskowe o. Wniosek taki uzasadniają doświadczenia z praktyki. rednio 70. . .75% niedomagań silników wysokoprężnych jest następstwem typowych usterek w działaniu ich urządzeń wtryskowych.

Urządzenie wtryskowe silnika wysokoprężnego. Prawie  wszystkie samochodowe silniki wysokoprężne są wyposażone w urządzenia wtryskowe działające według jednej i tej samej zasady, Polega ona na wtryskiwaniu odmierzonych dawek Oleju napędowego bezpośrednio we wnętrzu komór spalania, dzięki wywoływaniu kontrolowanych zmian ciśnienia w objętościach paliwa tłoczonych do wtryskiwaczy. Wtryskiwanie oleju napędowego rozpoczyna się wskutek odpowiedniego podwyższania ciśnienia tłoczenia, a znaczny spadek lub zanik ciśnienia przerywa wtryskiwanie. Olej napędowy rozpylany w komorze spalania miesza się z wypełniającym ją sprężanym powietrzem, dzięki czemu powstaje palna mieszanka, samorzutnie zapalająca sie następnie z niewielkim opóźnieniem w czasie (patrz str. 156).

Konstrukcja urządzenia Wtryskowego silnika wysokoprężnego wynika przede wszystkim z czynników związanych z charakterystycznym przebiegiem tworzenia się mieszanki. Najważniejsze z nich, to:

wysokie ciśnienie wtryskiwania, przeważnie 70. . .200 kG/cm2 ; wobec ściśliwości paliwa i sprężystości elementów urządzenia wtryskowego (zwłaszcza przewodów) nieuniknione sa drgania powodujące pulsowanie ciśnienia w objętościach paliwa tłoczonych do wtryskiwaczy ; w praktyce ogranicza się więc jedynie szkodliwe skutki zjawisk falowych lub wykorzystuje pulsowanie ciśnienia w celu zapewnienia określonego charakteru procesu wtryskiwania lub sposobu działania rozpylaczy, [więcej w: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

— krótkotrwałość wtryskiwania; rozpylana jednorazowo ilość oleju napędowego rozprasza się w wypełniającym koniorę spalania powietrzu w bardzo krótkim okresie czasti —podczas przekręcania się walu korbowego o kąt w zakresie 15. . .450, czyli przeważnie w okresie sekundy,  szybkość powstawania mieszanki; kropelki wtryskiwanego oleju napędowego rozpadają się, parują i mieszają ze sprężanym powietrzem bardzo gwałtownie — podczas przekręcania się wału korbowego o kat w zakresie 15. . .250 ; mieszanka tworzy się więc 10 12 razy szybciej niż w razie zasilania gaźnikowego oraz 6. . . g razy szybciej niż w przypadku wtryskowego zasilania silnika o zapłonie iskrowym, — zawirowania sprężanego powietrza; podczas suwu sprężania powietrze wypełniające wnętrze cylindra ulega silnym zawirowaniom, zwykle odpowiednio wywoływanym w celu przyspieszenia powstawania mieszanki; stwarza to konieczność rozpraszania wtryskiwanego oleju napędowego w określony sposób, aby paliwo rozpylało się w najgorętszych objętościach powietrza; zasadnicze znaczenie mają wiec kierunek i sila przebicia wytryskującego strumienia lub strumieni oleju napędowego, dobierane odpowiednio do kształtu i wielkości komory spalania,

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski otomoto mazdaspeed www olx motoryzacja