Konstrukcja urządzenia Wtryskowego – c.d.

Tags: , ,

— sterowanie dawkowaniem; wtryskiwanie jednakowych ilości oleju napędowego do poszczególnych cylindrów ma o wiele większe znaczenie niż udział ciężarowy paliwa w mieszance, którą zawsze cechuje dość duży nadmiar powietrza; stanowi to zasadniczą różnicę w porównaniu z silnikami o zapłonie iskrowym, gdzie skład ciężarowy mieszanki jest o wiele istotniejszy niż pewne niedokładności w ilościach paliwa doprowadzanych do poszczególnych cylindrów, — sterowanie biegu silnika; z uwagi na niestabilność pracy silnika wysokoprężnego (patrz str. 307) konieczne jest sarnoczynne regulowanie dawkowania urządzenia wtryskowego w celu Ograniczenia do określonego zakresu zmienności chwilowej prędkości obrotowej wału korbowego, albo przynaj mniej utrzymywania regularnego biegu jałowego silnika oraz zapobiegania przekraczaniu jego dopuszczalnej prędkości biegu (zwykle przewyższającej 0 8. , .15 0 0 znamionową prędkość biegu).

Układ wtryskowy jest to odgałęzienie urządzenia wtryskowego doprowadzające dawki oleju napędowego do jednego cylindra silnika wysokoprężnego. Typowy układ wtryskowy składa się z pompy wtryskowej (lub sekcji tłoczącej w pompie wielosekcyjnej), przewodu wysokiego ciśnienia oraz wtryskiwacza. Ze względu na sposób wytwarzania i utrzymywania różnicy ciśnień koniecznej do rozpylenia dawki oleju napędowego w komorze spalania, ogólnie rozróżnia się układy wtryskowe :

— bezpośredniego        działania

(rys. 45-1); sekcja tłocząca jest połączona przewodem (lub wprost) z wtryskiwaczem; podczas roboczego suwu tłoczka wzrasta ciśnienie w cylinderku sekcji tłoczącej i w przewodzie; wtryskiwacz zaczyna rozpylać paliwo od chwili, w której ciśnienie tłoczenia przekracza określona wysokość ; wtryskiwanie kończy siewskutek spad- 45_1. Typowe układy wtryskowe ku lub zaniku nadciśnienia w cylinderku sekcji tłoczącej,

— pośredniego działania; w układzie wtryskowym wbudowany jest tzw. zasobnik nadciśnienia, czyli urządzenie gromadzące pewną ilość oleju napędowego pod ciśnieniem wystarczającym do rozpylenia go w komorze spalania; pompę lub sekcje tłocząca wykorzystuje się tylko do ładowania zasobnika nadciśnienia ; wskutek połączenia z wtryskiwaezern zasobnik nadciśnienia rozładowuje się, czyli zawarte w nim paliwo zostaje rozpylone w komorze spalania. [przypisy: krotoski otomoto, www olx motoryzacja, mazdaspeed ]

Obecnie niemal powsgechnie w osprzęcie samochodowych silników wysokoprežnych stosuje się urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania, głównie z uwagi na ich dosc prostą konstrukcję i niezawodność działania. Urządzenia wtryskowe pośredniego działania, których jedyna istotną zaletą jest uniezależnienie procesów wtryskiwania Od charakteru zmian ciśnienia w cylinderkach sekcji tłoczących, raczej wychodzą już z użycia.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski otomoto mazdaspeed www olx motoryzacja