Konstrukcja przekładni kierownicy

Tags: , ,

Konstrukcja przekładni kierownicy umożliwia regulacje luzu kola kierownicy, wzrastającego wskutek zużywania się współpracujących części przekładni. Z uwag na układ konstrukcyjny przekładnie kierownicy dzielą się na śrubowe oraz zębatkowe, przy czym każdą ze wspomnianych odmian spotyka się w najrozmaitszych wykonaniach. Odwracalność przekładni kierownicy wynika z odpowiedniego doboru pochylenia (skoku) zwojów gwintu w przekładniach śrubowych lub spirali ślimaka w przekładniach ślimakowych. Przez odwracalność należy rozumieć właściwość przekładni kierowniczej polegającą na stwarzaniu skłonności kierowanych kół samochodu do powracania do położeń środkowych, w razie zwolnienia skręconego w bok koła kierownicy. Odwracalność przekładni kierowniczej jest w zasadzie korzystna, lecz z reguły opłaca sie ją istotną niedogodnością, wyrażającą się tym, że podczas jazdy po nierównej nawierzchni na kolo kierownicy przenoszą się poprzeczne drgania i wszelkie uderzenia koł kierowanych o przeszkody. Przekładnia nieodwracalna pracuje natomiast jako samohamowna, tj. w zasadzie skręcanie kół kierowanych w bok, jak i powracanie do kierunku jazdy na wprost wymaga jednakowego wysiłku. Pewną skłonność lub łatwość powracania kół kierowanych do położeń środkowych uzyskuje się wówczas jedynie dzięki odpowiedniemu ustawieniu. Półodwracalna przekładnia kierownicy stanowi odmiane pośrednią pomiędzy przekładnia odwracalną i nieodwracalną, obecnie najbardziej rozpowszechnioną. Przekładnia taka zapewnia w pewnym stopniu skłonność kół kierowanych do ustawiania się w położeniach środkowych przy ograniczeniu do minimum drgań koła kierownicy, przy Czym skręcanie kół kierowanych w celu ustawienia ich do jazdy na wprost wymaga określonego wysiłku, jednak znacznie mniejszego niż skręcanie w bok. Do półodwracalnych należą również z reguły często spotykane przekładnie o zmiennych przełożeniach, Przekładnia taka w zakresie najwyższych przełożeń, odpowiadających ustawieniu kół kierowanych w pobliżu położeń środkowych, pracuje jako nieodwracalna. Natomiast wskutek znacznego skręcenia w bok kół kierowanych maleje przełożenie przekładni, która zaczyna wówczas działać jako odwracalna. Ślimakowa przekładnia kierownicy należy do najstarszych i obecnie jest niekiedy jeszcze stosowana (np. w samochodach ciężarowych), głównie z uwagi na możliwość uzyskiwania znacznego przełożenia oraz dużą trwałość. [patrz też: mercedes zasada, mazda 6 forum, lelek porsche ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: lelek porsche mazda 6 forum mercedes zasada