Drgania masy

Tags: , ,

Jeżeli drgania masy są tłumione przez opory hydrauliczne, wynikające z lepkości cieczy (opory tarcia wewnętrznego pomiędzy sąsiednimi cząstkami cieczy), poglądowo przyjąć można, że siła oporów hydraulicznych (H) zmienia sie proporcjonalnie do prędkości ruchu drgającego masy, czyli H k • w, gdzie: k stała oporów elementu tłumiącego (amortratora) oraz w prędkość ruchu drgającego. Duża stała amortyzatora uniemożliwia drgania własne układu, a masa wychylona z położenia równowagi wraca do niego ruchem asymptotycznym. Kiedy natomiast stała amortyzatora jest dostatecznie mała, wskutek jednorazowego impulsu masa drga, przy czym stosunek największych jej wychyleń w każdym z dwóch kolejnych okresach jest stały, czyli zł/zg z 2/za = zn/zn +1 gdzie: D — dekrement logarytmiczny lub inaczej logarytmiczny współczynnik tłumienia: D = ln(zn/zn +1). — t(czas) Skuteczność tłumienia drgań w omawianym układzie określac można jako stosunek stałej oporu amortyzatora (k) do granicznej stałej oporu tłumienia w układzie (kg — po zwiększeniu której wywołanie drgań własnych masy nie jest już możliwe), przy czym stopień tłumienia. Amortyzatory stosowane we współczesnych samochodach cechuje względny stopień tłumienia w granicach 0,20. . . 0,25, to jest dekrement logarytmiczny w zakresie 1,3. 1,6, czyli stosunek kolejnych największych wychyleń masy (zn/zn+l) w granicach 3,7.. .4,5.Jeżeli układ o jednym stopniu swobody z amortyzatorem hydraulicznym, reprezentujący w najbardziej ogólnym ujęciu samochód, porusza się po regularnie falistej nawierzchni, drgania wymuszone masy mają charakter podobny do zmian siły wymuszającej, a ich amplitudy wynikają z nierówności drogi. [przypisy: krotoski cichy uzywane, samochody poleasingowe pko, olx warszawa motoryzacja ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy uzywane olx warszawa motoryzacja samochody poleasingowe pko