Mazda – sportowa historia.

width=300Filozofia japońskiej firmy Mazda jest bardzo prosta – auto ma dawać maksimum przyjemności z jazdy. Modele tego producenta cechują świetne parametry, doskonałe trzymanie się drogi, seksowny wygląd. Mazda niemal samodzielnie opracowała nowy typ silnika – czyli silnik Wankla i konsekwentnie wykorzystywała go w swoich autach. Samochody Mazdy mogły stanowić konkurencję dla amerykańskich samochodów typu muscle cars, jednak ich stylistyka była o wiele bardziej wyszukana, a spalanie nieco mniejsze.

Legenda Mazdy rozpoczęła się w roku 1967 od modelu Cosmo Sport. Przypominał on połączenie klasycznego amerykańskiego Chevroleta z przodem rodem z eleganckiego, angielskiego roadstera. Read more… »

Mazda – sportowe zacięcie, nietypowe rozwiązania.

width=300Samochody marki Mazda kojarzą się głównie z modelami o sportowej, niskiej sylwetce i dużymi osiągami. Producent nie stawia w żadnym z modeli na wygodę, przestrzeń czy duży bagażnik. Auto ma nieść maksymalną przyjemność z jazdy. Samochody tej firmy są w Polsce raczej niszowe, ale postaramy się przybliżyć państwu, jaki były początki tej firmy. Firma powstała w latach dwudziestych ubiegłego wieku w Japonii. Read more… »

Mazda RX-8 – zrównoważona przyjemność z jazdy.

width=300Mazda to firma stawiająca przede wszystkim na parametry mające wpływ na przyjemność z jazdy. Do roku 2007 główną zasadą tej firmy było wyrażenie zoom-zoom, które jednoznacznie kojarzy się z dodawaniem gazu przez kierowcę. Świadczy ono o tym, że auto ma dawać przede wszystkim poczucie frajdy, bez zwracania uwagi na inne parametry – takie jak spalanie czy ograniczenie prędkości lub wygoda pasażerów. W modelu RX-8, który miał premierę w roku 2003, na początku również stosowaną tę filozofię. W roku 2007 firma Mazda zdecydowała się, że obniży spalanie samochodu oraz osiągi – z uwagi na zanieczyszczenie środowiska. Read more… »

Rodzaje urządzeń wtryskowych

Read more… »

Zespół czujników

Rozdzielacz czas zasilania jego elektromagnesu prądem (rys. 44-56). Zależnie Od impulsu wysyłanego przez modulator rozpylanie paliwa trwa 0,0005 do 0,0030 sekundy — w okresie otwarcia zaworu ssącego. Regulowanie chwilowego dawkowania polega na wydłużanîu lub skracaniu pržež m dulator okresów zasilania prądem elektromagnesow wtrys waczy. Nadajnik wywołuje impuls elektryczny powodując otwarcie się rozpylacza. Impuls laki odbiera modulato elektronowy i po odpowiednim wzmocnieniu kieruje prz rozdzielacz do elektromagnesu wtryskiwacza. Nadajni i rozdzielacz urządzenia elektronowego wbudowane są j ko jeden podzespół w rozdzielaczu zapłonu, pomiędzy pŕzerywaczem zapłonu a pokrywą rozdzielacza wysokiego napięcia. Regulatory wyprzedzenia zapłonu sterują jed ocześnie w taki sarn sposób wyprzedzenie wtryskiwania.

Chwilowe dawkowanie paliwa, czyli okresy zasilania prądem elektromagnesów wtryskiw czy zależą od wypadkowego oddziaływania zespołu czujnikó współpracujących z modulatorem. Są to zwykle:

— czujnik podciśnienia, wbudowany w rurze ssącej i reagujacy na zmiany podciśnienia wywołyWane uchylaniem lub przymykaniem przep ustnicy dławicy nastawnej, [patrz też: mazda rx8 spalanie, otomoto kościerzyna, używane otomoto wloclawek ]

— termostat z reostatem, reagujący na temperaturę cieczy chłodzącej lub spalin i wzbogacający mieszankę w okresie rozruchu oraz nagrzewania silnika,

— elektromagnes, sprzężony z reostatem termostatu, dodatkowo wzbogacajacy mieszankę w okresie

— termistor, wbudowany w ruŕze ssącej, regulujący skład mieszanki zależnie od temperatury powietrza,

— reostat sprzężony z przepustnicą, wzbogacający mieszankę podczas jałowego biegu silnika,  czvjnik ograniczający, reagujący na znaczny wzrost podciśnienia w rurze ssącej i w łączający zasilanie na okres hamowania silnikiem,

— aneroid, korygujący skład mieszanki odpowiednio do ciśnienia barometrycznego (tzw. czujnik wysokości). Urządzenie BENDIX-CHRYSL R opracowano jako osprzęt ośmiocylindrowego silnika czterosuwowego do samochodu CHRYSLER. Instalacja ta różni się od systemu ELECTROJECTOR nieco zmienionym układem sterującym, wyposažonym w dwukanałowy modulator elektronowy (rys, 44-57).

Urządzenia wtryskowe o sterowaniu elektronowym

Podwójny wylot przewodu głównego wybieraka zabezpiecza chwilowe wzbogacanie mieszanki w czasie uchylania przepustnicy (podobnie jak w urządzeniu biegu jałowego zwykłego gaźnika). Zakres wychyleń wspornika dźwigni ustalającej chwilowe położenia tłoczka upustowego zależy od ustawienia dwóch zderzaków. Jeden z nich (lewy) ogranicza maksymalną moc użyteczną silnika, a drugi (prawy) największą prędkość biegu jałowego.

Jeżeli podciśnienie w rtlłze sgacej jest bardzo duže (ponad 0,7 kG/cm2), wtryskiwacz 44—54. RAMJET np. podczas hamowania silnikiem, samoczynnie włącza sie podciśnieniowy układ STOP którego wybierak przeponowy otwiera zawór STOP, wbudowany w pompę wtryskową — przerywając doprowadzanie paliwa do wtryskiwaczy, wskutek zaniku ciśnienia tłoczenia. Read more… »

Pompa wtryskowa

Pompa wtryskowa napędzana jest za pośrednictwem walka giętkiego przez wałek napędowy rozdzielacza zapłonu. Podczas pracy silnika z pełnym obciążeniem ciśnienie w przewodach prowadzących do wtryskiwaczy dochodzi do 14 kG/cm2.

Uruchamianie silnika ułatwia elektromagnetyczne urządzenie rozruchowe, działające jedynie w okresie włączenia rozrusznika, którego elektromagnes poprzez cięgło i dźwignię przymusowo przesuwa tłoczek upustowy w dolne położenie skrajne. Wówczas ustaje odpływ paliwa do komory pływakowej i jednocześnie pod naciskiem tłoczka upustowego otwiera się zawór urnożliwiający dopływanie dodatkowych ilości paliwa do wtryskiwaczy — wprost z układu zasilania, z pominięciem pompy wtryskowej. [patrz też: mazda rx8 spalanie, otomoto kościerzyna, używane otomoto wloclawek ]

Nagrzewanie się silnika po rozruchu przyspiesza pomocniczy układ podciśnieniowy zmieniając stosunek przełożenia dźwigni ustalającej chwilowe położenia tłoczka upustowego. Jeżeli silnik nie uzyskał jeszcze stanu równowagi cieplnej, zawór sterowany termostatem całkowicie lub częściowo zamyka wolny przelot w przewodzie prowadzącym od rury ssącej, wskutek czego w komorze wybieraka pomocniczego brak w ogóle podciśnienia lub jest ono mniejsze niż w rurze ssącej. Wówczas sprężyna przepony pomocniczej utrzymuje wspornik dźwigni ustalającej w takiej pozycji, że przepona dźwigni ustalającej umożliwiając tłoczkowi upustowemu zajmowanie coraz wyższych położeń i przepuszczanie coraz większych ilości paliwa do komory pływakowej. Read more… »

Układy zasilania przez ciągłe wtryskiwanie paliwa

Chwilowe dawkowanie reguluje suwak sterujący, który przesuwając się poosiowo skraca lub wydłuža skoki tłoczków w cylinderkach. Suwak sterujący ustawia się zawsze odpowiednio do chwilowej różnicy ciśnień oleju po obu stronach tłoczka regulatora. Wnętrze pompy wtryskowej wypełnia całkowicie olej tłoczony pod stałym ciśnieniem. Przez kanaliki w wałku napędowym olej nieustannie wypływa do przestrzeni nad tłoczkiem, z której wydostaje się następnie przez zwężkę o odpowiednio dobranej przepustowości. Intensywność wypływu oleju z wałka napędowego, a więc i chwilowa pozycja tłoczka regulatora, zależy od położenia płytki upustowej, odpychanej przez sprężynę od czoła walka napędowego. Read more… »

Pompy wtryskowe urządzeń pośredniego działania

Jeżeli dawkowanie oleju napędo ego przez urządzenie wtryskowe jest stałe, okresy czasu trwania spalania w cylindrach są niezmienne, poniewai biorąc, praktycznie nie zależą od chwilowej prędkości biegu silnika. Prawidłowe przebiegi spalania w cylindrach zapewnić można jedynie przez zwiększanie wyprzedzenia wtryskiwaqia w miarę przyspieszania biegu silnika oraz utrzymując îv przybliżeniu niezmienne kąty wtryskiwania.

Jak długo dawkowanie jest stałe, tak długo w razie stałego ciśnienia tłoczenia (wytwarzanego przez sekcje tłoczącą lub zapewnianego przez zasobnik nadciśnienia) okresy wtryskiwania są niezmienne, czyli kąty wtryskiwania wzrastają proporcjonalnie z przyspieszaniem biegu silnika. Komplikuje to wybitnie problem wtryskowego zasilania silników wysokoprężnych. Bowiem w praktyce niezmienne w przybliżeniu kąty wtryskiwania w całym zakresie użytecznych prędkości biegu silnika utrzymać można tylko wówczas, kiedy ciśnienie tłoczenia oleju napędowego, powodujące wytryskiwanie paliwa z rozpylaczy, zmienia się proporcjonalnie do kwadratu prędkości obrotowej walu korb ego.

Silnik wysokoprężny o rozległym zakresie użytecznych prędkości biegu może być zadowalająco zasilany przez urzą- dzenie wtryskowe pośredniego działania jedynie w przypadku regulowania ciśnienia tłoczenia paliwa do wtryskiwaczy odpowiednio do zmian chwilowej prędkości obrotowej wału korbowego. Stanowi to istotną niedogodność, która w praktyce zmusza do poważnego komplikowania konstrukcji podzespołów instalacji zasilania. Read more… »

Układy urządzeń wtryskowych – c.d.

Read more… »